סקר והקמת מערכת GIS לניהול ארנונה עירונית, תשתיות עירוניות ודיור ציבורי על בסיס גושי אורתופוטו ומגרשים ונתוני אוכלוסייה