מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסים וארנונה

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות

סקר כתובות מבוסס GIS של מספרי בתים ורחובות לפי הוראת הרשויות