הקמת מערכת GIS הכוללת ניהול מידע גיאוגרפי, סקר רכוש וארנונה, תשתיות עירוניות וכו’.