פרויקטים בישראל

בחר מיקום הפרויקט

שם הרשות

תוכן הפרויקט

מחשוב מחלקת ההנדסה במערכות חומרה ותוכנת GIS, כולל הדרכות TIVM (2002)

מערכת GIS לניהול נכסים ארנונה והיטלים

סקר חריגות בנייה בעסקים

פתח תקווה
עיריית פתח תקווה

מערכת GIS לניהול סקרי נכסים ומיסוי מקרקעין, צמודה לשכבות עירוניות, מיפוי ממוחשב, בלוקים ומגרשים, מידע דמוגרפי, מידע רכוש, ארנונה, אגרות והיטלים, בכל תחומי השיפוט.

סקר שלטים בכל רחבי העיר (עם חברת מלגם)

אום אל פחם
עיריית אום אל פאחם

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסים וארנונה

לב השרון
מועצה אזורית לב השרון

מערכת GIS לניהול הרשות הכוללת:

מחשוב הוועדה לתכנון ובניה

מחשוב ארנונה, אגרות והיטלים

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות

תשתיות עירוניות

ועדות תחבורה ותעבורה

ניהול מתקני אחסון ופינוי אשפה

מיפוי מועצת פוטוגרמטריה ואורתופוטו + בלוקים וחלקות

משרד הפנים
משרד הפנים

ביקורת מערך ניהול ועדה לתכנון ובניה, רישוי בנייה וייעודי קרקע מטעם משרד הפנים

סקר נכסים והקמת מערכת GIS לניהול חריגות בניה ונתוני רכוש בתחומי ההנדסה והמיסוי העירוני במסגרת סקר חריגות בניה וארנונה

תל אביב
עיריית תל אביב

סקר תמרורים מבוסס GIS

קצרין
מועצה מקומית קצרין + ועדה לתכנון ובניה

מערכת ERP\GIS מקיפה לניהול הרשות בתחומים הבאים:

מיפוי רשות

רישוי ופיקוח בניה

ייעודי קרקע וניהול TBA

אגרות והיטלים של ארנונה

אגרות שילוט בבתי עסק

תמרורים ווועדת תנועה

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות

מערכת GIS לניהול גינות וקצבאות מים

אבוגוש
המועצה המקומית אבו גוש

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות

ירושלים
עיריית ירושלים

מיפוי של כ-3000 מוסדות חינוך בעיר והקמת מודול GIS לניהולם

מניב ראשון
תאגיד המים והביוב ראשון לציון

מערכת ERP\GIS לניהול תשתיות רטובות – מים, ביוב, ניקוז

לוגו אריאל 2
עיריית אריאל

מערכת GIS לניהול תמרורים ועמלת תנועה

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות

מערכת GIS לאיסוף והנדסה של ניהול נכסים

מערכת לניהול תמרורים

מערכת לניהול גינון עירוני והשקיה

מערכת ERP\GIS עירונית מקיפה המבוססת על מסד נתונים אחד

מי אביבים
תאגיד אביבים מים וביוב

מערכת מדידות ו-GIS לניהול מדי מים

לוגו קרית ארבע
מועצה מקומית קרית ארבע

מערכת ERP\GIS מקיפה לניהול הרשות בתחומים הבאים:

מערכת לניהול ועדת תכנון ובנייה

רישוי ופיקוח בניה

ייעודי קרקע וניהול TBA

אגרות והיטלים של ארנונה

בסמה
מועצה מקומית בסמה

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסים וארנונה

בית אל
מועצה מקומית בית אל

מערכת ERP\GIS מקיפה לניהול הרשות, רישוי ופיקוח על בנייה, ייעוד וייעוד קרקע, סקר רכוש לארנונה, ניהול תשתיות יבשות ורטיבות

ראש העין
עיריית ראש העין

סקר ארנונה וארנונה בכל תחום השיפוט, המונה כ-11,000 יחידות שומה, כולל 2 אזורי תעשייה, מערכת GIS לניהול שכבות עירוניות, מיפוי ממוחשב, בלוקים ומגרשים, מידע דמוגרפי, סקר תמרורים וועדות תנועה.

מערכת GIS לניהול תמרורים ברשות החניה, ניהול תשתיות עירוניות, שיתוף פעולה עם בזק וחכי, ניהול רשות השידור וה-STP, תחזוקה וניהול אתר החצ”ל.

סקר ומערכת GIS לניהול גינון עירוני באגף שפור פני בעיר בעירייה

פרויקט מספור בתים ורחובות על פי חוק באזור העיר העתיקה והשכונות החדשות לרבות מיפוי העיר, עדכון בלוקים ומגרשים ותכנון המספור

בית שאן
עיריית בית שאן

מערכת GIS וסקר נכסים לארנונה, מיפוי ערים, סקר שילוט

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות

בענה
עיריית בין

סקר נכסים, מיפוי סמכות, מערכת GIS לניהול נכסים, גבייה והנדסה

דלית אל כרמל
מועצה מקומית דלית אל כרמל

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסים וארנונה

סקר אגרות השילוט ב-ERPGIS

 

דימונה
עיריית דימונה

סקר רכוש וארנונה במחצבות הרשות מול המועצה האזורית תמר

עין אפק
תאגיד המים והביוב עין אפק

מערכת GIS לניהול ארכיון מפות AS MADE בתאגיד ראש העין
מערכת GIS לניהול מדי מים
מערכת GIS לניהול תשתיות עירוניות

עין נטפים
תאגיד מים וביוב עין נטפים

מערכת GIS לניהול תשתיות מים וביוב

אלעד
עיריית אלעד

מערכת GIS לניהול נכסים, ארנונה, חריגות בניה, אגרות והיטלים

מעלה אדומים
עיריית מעלה אדומים

סקר נכסים לניהול חישובי שומה וארנונה מהיתרי בנייה כולל מודול GIS לניהול נתונים
סקר גינות ומערכת GIS לניהול קצבאות מים לגינות וארנונה
מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות

עמק מעיינות
מועצה אזורית עמק המעיינות

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסים וארנונה

פסוטה
המועצה המקומית פאסוטה

סקר נכסים, מיפוי רשויות, עדכון בלוקים וחלקות, מערכת GIS לניהול הנדסי וגבייה

גדרה
מועצה מקומית גדרה

מערכת ERP\GIS לניהול ועדות בנייה, רישוי ופיקוח על בניה, ניהול ייעודי ייעוד וקרקע, ניהול כתובות

טירת הכרמל
עיריית טירת הכרמל

מערכת ERP\GIS עירונית מקיפה

ניהול תשתיות עירוניות

ניהול תמרורים ווועדת תנועה

ניהול המשכיות פונקציונלית בשעת חירום

ייעודי קרקע, מדידה ומערכת GIS לניהול נכסי הרשות

גבעתיים
עיריית גבעתיים

סקר גינות ציבוריות, מערכת GIS לניהול גינון ציבורי
סקר מתקני אחסון – מערכת GIS לניהול מתקני אחסון

מי גבעתיים
תאגיד המים והביוב גבעתיים

Urban Infrastructure management by ERP/GIS technology

מדידות הנדסיות לתכנון תשתיות

מי התנור
תאגיד המים והביוב חתנור (קצרין, קריית שמונה, מטולה)

מערכת GIS לניהול תשתיות מים וביוב עירוניות

חולון
עיריית חולון

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסים וארנונה

חורה
מועצה מקומית חורה

מערכת ERP/GIS, ניהול שכבות, ניהול תשתיות, סקר נכסים וארנונה, מיפוי רשויות, בלוקים ומגרשים וכו’. , מחשוב ארכיון הנדסי, היתרי בנייה, מערכת GIS לניהול הנדסי ואיסוף

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות

משהד לוגו
מועצה מקומית משהד

סקר כתובות, מספרי בתים ורחובות לפי פקודת הרשויות, מיפוי הרשויות, עדכון וליווי הרשות.

הגיחון ירושלים
תאגיד המים והביוב ירושלים הגיחון

סקר גינות לניהול הקצאות מים לגינות פרטיות לכ-10,000 יחידות במערכת GIS

סקר נכסים ואגרות ביוב במערכות GIS בשכונות מזרח ירושלים

גסר א זרקא
מועצה מקומית ג'סר עז זרקא

סקר מבוסס GIS ומערכת לניהול נכסי הרשות

בת ים לוגו
עיריית בת ים

ביצוע מדידות קרקע (הנדסה וארנונה) ולנכסי עירייה

גוליס
המועצה המקומית ג'וליס

מערכת ERP\GIS עירונית מקיפה

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסים וארנונה

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות

כאבול
המועצה המקומית קאבול

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסים וארנונה

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות

סקר כתובות מבוסס GIS של מספרי בתים ורחובות לפי הוראת הרשויות

כפר קאסם
עיריית כפר קאסם

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסים וארנונה

מערכת ERP\GIS מקיפה לניהול ועדת תכנון ובניה, רישוי ופיקוח על בנייה, ניהול ייעודי קרקע, סקר נכסים וארנונה, סקר אגרות שילוט בבתי עסק, ניהול תשתיות עירוניות

קרית מלאכי
עיריית קרית מלאכי

מיפוי העיר והתשתיות

מערכת GIS לניהול נכסים וארנונה וחריגות בניה

מערכת GIS לניהול תמרורים

לקיה
המועצה המקומית לאקיה

סקר נכסים, מיפוי רשויות, עדכון בלוקים וחלקות, מערכת GIS לניהול הנדסי וגבייה

מערכת GIS לניהול ייעודי קרקע ומידע תכנוני
מומחה הנדסי לבדיקת תכניות במחלקת ההנדסה

לוגו בית ג'אן
מועצה מקומית בית ג'אן

סקר כתובות, מספרי בתים ורחובות לפי פקודת הרשויות, מיפוי הרשויות, עדכון וליווי הרשות.

חוף השרון
מועצה אזורית חוף השרון

הקמת האתר הכללי והגיאוגרפי של המועצה

מערכת GIS לניהול מיפוי ומדידות נכסים בקיבוצי המועצה לגילוי חיובי ארנונה נוספים במגורים באזורי התעשייה וביישובי המועצה

נחף
מועצה מקומית נחף

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסים בתחומי המיסוי וההנדסה

עוספיא לוגו
מועצה מקומית איסיפיה

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות

בוסתן אל מרג
מועצה אזורית בוסתן אל מרג

סקר נכסים וארנונה, מיפוי רשות, מערכת GIS לניהול הנדסי וגבייה.