מערכת ERP/GIS עירונית לניהול מוניציפאלי מתקדם

מערכת ERPGIS עירונית – לניהול מוניציפאלי מתקדם

 

חברת אורהייטק GIS בע”מ מציגה בפניכם את סל המערכות היחידות מסוגן לניהול מוניציפאלי מתקדם שפותח כולו בטכנולוגית ERP\GIS על בסיס נתונים אחד באותו תא שטח (להלן: “המערכת”).

המערכת מאפשרת להפעיל באופן ייחודי את כלל המודולים והנושאים בעלי הקשר למימד ההנדסי האלפה נומרי והגאוגרפי תחת ONE DATA BASE או STAND ALONE לבחירת הרשות.

מתודולוגית המערכת מספקת לרשות כלים לשליטה עירונית בתחומי הניהול ואחריותה בשטח, מעל ומתחת לפני הקרקע, ומשפרת את תפוקות הרשות בהתאם לחוקים והתקנות הקיימים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סל המודולים הנכלל במערכת:

 

מערכת ERP/GIS לניהול הכנסות הרשות ממיסי מקרקעיןארנונה, אגרות והיטלים, אגרות שילוט בעסקים, מתקני פרסום עירוניים, מדי מים וכו’ – היחידה מסוגה בעלת בסיס נתונים מקושר למערכות ההנדסה וממשקים למערכות הגבייה העירוניות.

מערכת ERP/GIS לניהול וועדה לתכנון ובנייה – מערכת הרישוי ופיקוח על הבנייה היחידה בישראל שפותחה בטכנולוגית GIS מלאה, כולל התאמה לרפורמה בחוק התכנון והבנייה, רישוי זמין, קישור ארכיב תיקי בנייה מובנה, וממשקים למערכות הגבייה והתשתיות.

מערכת ERP/GIS לניהול תב”ע, ייעודי קרקע וזכויות בנייה – מותאמת נוהל מבא”ת, היחידה עם בסיס נתונים אחד עם הרישוי ופיקוח על הבנייה, ושאר מערכות הרשות.

מערכת ERP\GIS לניהול חריגות בנייה תואמת דרישות תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה.

מערכת ERP/GIS לניהול תשתיות עירוניות – ניהול תשתיות רטובות ויבשות באינטגרציה מלאה.

 מערכת ERP/GIS לניהול תמרורים וועדות תנועה – מאושרת ע”י משרד התחבורה.

מערכת ERP/GIS לניהול ספר הנכסים העירוני – היחידה מסוגה שפותחה בטכנולוגית GIS מלאה

מערכת ERP/GIS לניהול רציפות תפקודית בזמן חירום ותוכנית מיגון רשותית – בהתאם למפרטי משרד הפנים ופיקוד העורף, כולל יכולת הספקת ממשקים ו\או פתרון מקצה עד קצה למערכות שו”ב, מוקד עירוני, נתוני אוכלוסין ורווחה, מצלמות עירוניות וכו’.

מערכת ERP/GIS לניהול הגינון וההשקיה העירונית – מותאמת דרישות רשות המים, כוללת מודול אחזקה ועדכון נתונים בשטח.

מערכת ERP/GIS לניהול מתקני אצירה עירוניים – הפרדה במקור לפסולת רטובה ויבשה, אופטימיזציה לאיסוף אשפה, ניהול מתקני אצירה וכו’.

מערכת ERP/GIS לניהול רישוי עסקים – היחידה מסוגה שפותחה בטכנולוגית GIS מלאה.

TABLET PC מותאם לעבודה בשטח ובשמש – לעדכון נתונים לאנשי שטח, מפקחים, סוקרים וכו’.

 

 

 

מאפייני טכנולוגית המערכת:

 

כל המערכות הנ”ל פותחו בטכנולוגיה המתקדמת בעולם בפלטפורמות של  ESRI AUTODES \, ו MICROSOFT, על בסיס CLIENT SERVER או WEB בהתאמה, והתאמה ל SMARTPHONE.

כל המערכות ניתנות לניהול ועדכון עצמאי ללא תלות בספק, או בשרותי OUTSOURCING מגוונים ומתקדמים בהתאם לבחירת ואפיון הלקוח.

כל המערכות תואמות את הרגולציה והחוקים העדכניים הנהוגים במדינת ישראלכגון: הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, תיקון 101, תיקון 116, נוהל מבא”ת, צווי מיסים עירוניים, חוקי עזר לאגרות והיטלים, חוקי תעבורה וטבלאות תמרורים עדכניות, מפרטי מיפוי 827 ועוד.

החברה מספקת פתרון מקצה לקצהכולל איסוף נתונים, פיתוח והקמת מערכות ניהול ממוחשבות והתאמה לאפיוני הלקוח, הטמעה והדרכה, תמיכה ותחזוקה שוטפת.

אפשרות להקמת המערכות ללא שריון תקציבי, בשיטת O.T- Build Operate Transfer

החברה ומערכותיה הוסמכו בתקן ISO 27001 לאבטחת מידע המוכר במשרדי ממשלת ישראל ובאירופה.

 

 

הפלטפורמה הטכנולוגית של המערכת:

 

 

 

 

 

תפיסת מערכת ה ERPGIS של אורהייטק

 

המערכת מוקמת על בסיס נתונים אחד המשרת את מחלקות הרשות השונות שיוגדרו כצרכני מידע ממערכת ה GIS, כשכל מחלקה מפעילה רק את המודולים הרלוונטיים לה. שיטה זו תאפשר תאום מקסימאלי בין המחלקות השונות, שיפור השירות לאזרח במתן מידע, וכן חסכון תפעולי רב בעדכון נתונים והעמקת גביית מיסי אמת.

שימוש יעיל ואפקטיבי בנתונים – זרימת נתונים טכנולוגית בין המחלקות השונות במועצה.

שימוש במערכות מידע ידידותיות ביותר למשתמשים – בפעם הראשונה מוצגת מערכת מידע “מבצעית” שהכשרת השימוש בה אינה דורשת ידע מוקדם במחשבים.   הנ”ל מיועד למנהלי המועצה ועובדיה והן לציבור צרכני המידע הפוטנציאלי של הרשות.

חסכון כספי רב – עקב השימוש בבסיס נתונים  “אחד” בכל מחלקות הרשות – יחסך כסף רב מאיסוף נתונים מיותר ותיקון נתונים סותרים. עדכון של מחלקה אחת – יעדכן את שאר המחלקות בו – זמנית.

יצירת שפת עבודה משותפת בין מחלקות הרשות השונות על בסיס גאוגרפי אחיד לכולם.

שירות טוב יותר לתושב – הן ע”י פתיחת המידע הרלוונטי לציבור באינטרנט והן ע”י מתן אפשרות לנציגי הרשות לספק לציבור מידע אמין ובזמן קצר – בקבלת קהל.

שחרור הרשות מתלות בספק המערכת וקבלנים חיצוניים– שיטת  העבודה המוצעת לרשות תאפשר לה לקבל החלטות תוך שמירה על עיקרון המצוינות וההשתלמות הכלכלית מספקיה השונים.

יש לכם שאלה?

השאירו לנו את הפרטים שלכם ונחזור אליכם