מערכת ERP\GIS עירונית מקיפה

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסים וארנונה

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות