סקר וניהול מתקני הפרסום בעיר, מערך השלטים, שלטי חוצות, אופניים וכדומה במערכת GIS ייעודית לרבות פיקוח ובקרה