מערכת ERP\GIS לניהול ועדה לתכנון, רישוי ופיקוח בניה