סקר נכסים ב-GIS בכל רחבי המועצה, כולל הרשאה לעבודה במתקני מושבת, מיפוי אורתופוטו+בלוקים ומגרשים והתקנת מערכת GIS עם ממשק לוועדת התכנון.