הקמת האתר הכללי והגיאוגרפי של המועצה

מערכת GIS לניהול מיפוי ומדידות נכסים בקיבוצי המועצה לגילוי חיובי ארנונה נוספים במגורים באזורי התעשייה וביישובי המועצה