מערכת GIS לניהול הרשות הכוללת:

מחשוב הוועדה לתכנון ובניה

מחשוב ארנונה, אגרות והיטלים

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות

תשתיות עירוניות

ועדות תחבורה ותעבורה

ניהול מתקני אחסון ופינוי אשפה

מיפוי מועצת פוטוגרמטריה ואורתופוטו + בלוקים וחלקות