סקר נכסים וארנונה, מיפוי רשות, מערכת GIS לניהול הנדסי וגבייה.