מערכת GIS לניהול מידע גיאוגרפי וארנונה באזורי התעשייה ברקן ושחק