מערכת ERP\GIS מקיפה לניהול הרשות, רישוי ופיקוח על בנייה, ייעוד וייעוד קרקע, סקר רכוש לארנונה, ניהול תשתיות יבשות ורטיבות