סקר כתובות, מספרי בתים ורחובות לפי פקודת הרשויות, מיפוי הרשויות, עדכון וליווי הרשות.