מערכת סקר ו-GIS לניהול תמרורים ועמלת תנועה

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות