מערכת ERP\GIS לניהול ועדות בנייה, רישוי ופיקוח על בניה, ניהול ייעודי ייעוד וקרקע, ניהול כתובות