מערכת ERP/GIS, ניהול שכבות, ניהול תשתיות, סקר נכסים וארנונה, מיפוי רשויות, בלוקים ומגרשים וכו’. , מחשוב ארכיון הנדסי, היתרי בנייה, מערכת GIS לניהול הנדסי ואיסוף

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות