מחשוב המועצה במערכות IBM לרבות תוכנת GIS (ללא הכשרה)