סקר נכסים וארנונה על בסיס GIS

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות