סקר נכסים וארנונה, מיפוי רשות, מערכת GIS לניהול אגרות וחיובים.