איסוף וחישוב בלוקים וחלקות של אנליטים מרשמי שדה של אגף מדידות כרקע למערכת GIS כבסיס לפרויקט זמין של השלטון המקומי