סקר והקמת מערך GIS למיסוי על בסיס מיפוי פוטאג’, גושי חלקות ותשתיות. מחשוב המועצה במערכות IBM