סקר נכסים, מערכת GIS לניהול כ-3000 נכסים בתחומי מיסוי והנדסה, סקר תשתיות
סקר מספור בתים ורחובות על פי חוק במערכת GIS, לרבות מיפוי המועצה, עדכון שכבת הבלוקים והמגרשים, תכנון המספור וליווי הרשות.
מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות