סקר נכסים, מיפוי רשויות, עדכון בלוקים וחלקות, מערכת GIS לניהול הנדסי וגבייה