מערכת ERP\GIS מקיפה לניהול הרשות בתחומים הבאים:

מיפוי רשות

רישוי ופיקוח בניה

ייעודי קרקע וניהול TBA

אגרות והיטלים של ארנונה

אגרות שילוט בבתי עסק

תמרורים ווועדת תנועה

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות

מערכת GIS לניהול גינות וקצבאות מים