מיפוי הרשות, עדכון בלוקים וחלקות, סקר והקמת מערכת GIS למיסוי והנדסה