מערכת GIS לחישוב עמלות והיטלים וניהול נכסים
מערכת GIS לניהול מדי מים
מערכת GIS לניהול תשתיות