ביקורת מערך ניהול ועדה לתכנון ובניה, רישוי בנייה וייעודי קרקע מטעם משרד הפנים