מערכת GIS לניהול נכסים, ארנונה, חריגות בניה, אגרות והיטלים