סקר נכסים והקמת מערכת GIS לניהול חריגות בניה ונתוני רכוש בתחומי ההנדסה והמיסוי העירוני במסגרת סקר חריגות בניה וארנונה