סקר נכסים, מיפוי סמכות, מערכת GIS לניהול נכסים, גבייה והנדסה