מערכת GIS וסקר נכסים לארנונה, מיפוי ערים, סקר שילוט

מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות