סקר רכוש וארנונה במחצבות הרשות מול המועצה האזורית תמר