מערכת GIS לניהול נכסים בתחומי הגבייה וההנדסה

סקר כתובות, מספרי בתים ורחובות לפי פקודת הרשויות, מיפוי העיר, עדכון שכבת הבלוקים והחלקות וליווי הרשות.