מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסים וארנונה
סקר כתובות מבוסס GIS של מספרי בתים ורחובות לפי הוראת הרשויות