מערכת ERP\GIS עירונית מקיפה

ניהול תשתיות עירוניות

ניהול תמרורים ווועדת תנועה

ניהול המשכיות פונקציונלית בשעת חירום

ייעודי קרקע, מדידה ומערכת GIS לניהול נכסי הרשות