מיפוי של כ-3000 מוסדות חינוך בעיר והקמת מודול GIS לניהולם