מערכת GIS לניהול ייעודי קרקע ומידע תכנוני
מומחה הנדסי לבדיקת תכניות במחלקת ההנדסה