סקר נכסים לניהול חישובי שומה וארנונה מהיתרי בנייה כולל מודול GIS לניהול נתונים
סקר גינות ומערכת GIS לניהול קצבאות מים לגינות וארנונה
מערכת סקר ו-GIS לניהול נכסי הרשות