הקמת מערכת GIS לניהול ארנונה ואגרות שילוט בבתי עסק, מיסים ואוכלוסיה, מיפוי אורתופוטו ו-GOH
מערכת GIS לניהול אגרות שילוט בעסק