סקר נכסים, מערכת GIS לניהול נכסים בתחומי הגבייה וההנדסה