מערכת GIS לניהול סקרי נכסים ומיסוי מקרקעין, צמודה לשכבות עירוניות, מיפוי ממוחשב, בלוקים ומגרשים, מידע דמוגרפי, מידע רכוש, ארנונה, אגרות והיטלים, בכל תחומי השיפוט.

סקר שלטים בכל רחבי העיר (עם חברת מלגם)