סקר ארנונה וארנונה בכל תחום השיפוט, המונה כ-11,000 יחידות שומה, כולל 2 אזורי תעשייה, מערכת GIS לניהול שכבות עירוניות, מיפוי ממוחשב, בלוקים ומגרשים, מידע דמוגרפי, סקר תמרורים וועדות תנועה.

מערכת GIS לניהול תמרורים ברשות החניה, ניהול תשתיות עירוניות, שיתוף פעולה עם בזק וחכי, ניהול רשות השידור וה-STP, תחזוקה וניהול אתר החצ”ל.

סקר ומערכת GIS לניהול גינון עירוני באגף שפור פני בעיר בעירייה

פרויקט מספור בתים ורחובות על פי חוק באזור העיר העתיקה והשכונות החדשות לרבות מיפוי העיר, עדכון בלוקים ומגרשים ותכנון המספור