מיפוי גינון עירוני, מערכת GIS לניהול גינון העירוני
סקר תמרורים והקמת מערכת GIS לניהול ועדות תנועה