מערכת GIS לניהול מערך הגינון וההשקיה העירוני, ניהול סקרי עצים, פיקוח ובקרה על קבלנים