מערכת ERP\GIS מקיפה לניהול ועדת תכנון ובניה, רישוי ופיקוח על בנייה, ניהול ייעודי קרקע, סקר נכסים וארנונה, סקר אגרות שילוט בבתי עסק, ניהול תשתיות עירוניות