סקר גינות לניהול הקצאות מים לגינות פרטיות לכ-10,000 יחידות במערכת GIS

סקר נכסים ואגרות ביוב במערכות GIS בשכונות מזרח ירושלים