מערכת GIS לניהול ארכיון מפות AS MADE בתאגיד ראש העין
מערכת GIS לניהול מדי מים
מערכת GIS לניהול תשתיות עירוניות